2017 Huistaal Graad 3 Assessering Kwartaal 2 TAAK + MEMO + Assesseringsplan (Gekombineerd) [2017]

R30.00

Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

  • Taak + Memo ( 30 bladsye)
  • Assesseringsplan (3 bladsye)
  • Digitale storie: Prikkel en Vlekkie

Aktiwiteit 1: Luister & Praat (Mondeling en/of Prakties)
1.1 Luister aandagtig na die digitale storie en beantwoord vrae. (Prikkel en Vlekkie)
1.2 Voorbereide Mondeling: Tema – My Rolmodel
1.3 Klasbespreking: Leerders neem deel aan ‘n bespreking oor rolmodelle. Gebruik Nelson Mandela as konteks.
Aktiwiteit 2: Klanke
2.1 Gebruik aangeleerde spelreëls om woorde korrek te spel nl. meervoude en verkleining.
2.2 Gebruik klankkennis om woorde te bou bv. –er; –el; –lm; –rm; dr-; dw-; fr-; fl-; kr-; kn-; -ng en -nk
2.3 Herken en gebruik woorde wat op -ike en -ige eindig deur die sin te voltooi met die korrekte woord
2.4 Verdeel woorde in lettergrepe, bv. lees-boek
2.5 Speltoets: Spel woorde korrek deur klankkennis te gebruik
2.6 Diktee van sinne met aangeleerde klankreëls, klanke en sinsoorte bv.bevelsin.
Aktiwiteit 3: Lees (Mondeling en / of Prakties en / of Skriftelik)                                                               3.1 Lees ‘n feitlike leesstuk en beantwoord hoer-denk-ordevrae.
(Nelson Mandela)                                                                                                                                   3.2 Groepbegeleide lees: Rubriek
 Lees met toenemende spoed; Lees vlot; Lees met gepaste uitdrukkings van leestekens; Lees met selfvertroue; Lees hard en hoorbaar met selfvertroue; Gebruik klankkennis om onbekende en minder bekende woorde te kan lees.
Aktiwiteit 4.1 Kreatiewe Skryf
4.2.1 Skryf ‘n eenvoudige boekresensie.
4.2.2 Skryf ten minste twee paragrawe (tien of meer sinne) oor iets interessants wat met jou gebeur het
by die skool of gedurende die vakansie. (Rubriek)
Aktiwiteit 4.2 Taalgebruik en taalstruktuur
4.2.1 Skryf ‘n leesstuk oor met gepaste leestekens. Gebruik leestekens korrek: hoofletters, punte, vraagtekens, kommas, uitroeptekens en aanhalingstekens.
4.2.2 Tydsvorme: Skryf sinne in toekomende- en verlede tyd.
4.2.3 Woordsoorte: Voegwoorde – Verbind sinne deur voegwoorde te gebruik bv, want en maar.
4.2.4 Werk met woorde: Antonieme woorde: Onderstreep die korrekte woorde om elke sin te voltooi
4.2.5 Lees die sinne en skryf een selfstandige naamwoord, werkwoord en byvoeglike naamwoord
vir elke sin
Aktiwiteit 5 Handskrif
Vorm kleinletters en hoofletters korrek en sonder huiwering
in lopende skrif en transkribeer ‘n paragraaf korrek in
die lopende skrif. (Kontrolelys)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2017 Huistaal Graad 3 Assessering Kwartaal 2 TAAK + MEMO + Assesseringsplan (Gekombineerd) [2017]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Inkopies

Produkte

Epos bewys van betaling en indien u nie bestelling binne 24-uur ontvang het nie, epos my die bestelnommer om op te volg, Dismiss