HT Graad 1: Assessering Kwartaal 3 TAAK 2 + Memo + Assesseringsplan [2017]

R30.00

Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

HT Graad 1: Assessering Kwartaal 3 TAAK 2 + Memo + Assesseringsplan (29x bladsye)

Aktiwiteit 1: Luister & Praat

1.1 Rubriek: Luister en praat

Luister na besonderhede in stories en beantwoord vrae daaroor.

Rubriek: Luister en Praat

  • Reageer op ‘n stel ingewikkelder instruksies.
  • Vra vrae vir meer duidelikheid.
  • Sit stil en met aandag.
  • Toon respek vir die spreker.
  • Beantwoord vrae oor leesstuk in volsinne met die nodige detail.

 

Aktiwiteit 2:  Klanke

2.1 Skommel die klanke om woorde te bou wat by die prente pas

2.2 Voeg konsonante saam om woorde te bou, byvoorbeeld sl-ag, st-op, bl-es, ens.

2.3 Herken en gebruik dubbelklanke soos aa – kaas, oo – loop, ee – beer, uu – vuur.

2.4 Soek woorde uit die leesstuk met die klanke  en skryf die woorde in die regte kolom

2.5 Verbind die woorde met die meervoud.

2.6 Herken woorde wat korrek gespel is.

 

Aktiwiteit 3: Lees

3.1 Identifiseer die logiese volgorde en agtergrond van die storie en beantwoord vrae wat op die teks

gegrond is soos “Dink jy …?”, “Hoekom …?”

3.2 Lees tekste in klasverband saam met die onderwyser  en beantwoord vrae wat op die teks gegrond       is.

3.3 Interpreteer inligting wat in eenvoudige prente      Voorkom en beantwoord eenvoudige vrae.

 

Aktiwiteit 4. Skryf

4.1 Skryf ‘n boodskap in ‘n kaartjie, bv verjaardagkaartjie.

4.2 Skryf sinne in die verlede tyd deur van ‘n raamwerk gebruik te maak , bv. “Gister het…”

4.3 Skryf die leesstuk oor deur korrekte leestekens te gebruik.

4.4 Gebruik selfstandige naamwoorde en persoonlike voornaamwoorde bv. haar, sy, my, hulle, hy  ens.         in skryfwerk.

4.5 Gebruik klankkennis om woorde te skryf.

 

Aktiwiteit 5:  Handskrif

5.1 Skryf sinne korrek oor met korrekte lettervorming,

spasiering

5.2 Skryf die hoofletters korrek.

5.2 Kontrolelys vir Handskrif

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HT Graad 1: Assessering Kwartaal 3 TAAK 2 + Memo + Assesseringsplan [2017]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Inkopies

Produkte

Epos bewys van betaling en indien u nie bestelling binne 24-uur ontvang het nie, epos my die bestelnommer om op te volg, Dismiss