[2017] Assessering Afrikaans EAT Graad 3 Kwartaal 3 TAAK & MEMO

(4 customer reviews)

R25.00

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

 • Taak + Memo (22x bladsye)
 • Assesseringsplan (3x bladsye)

 

Aktiwiteit 1: Luister en praat

 1.1  Luister na die storie en beantwoord die vrae.

1.2 Vertel die storie in jou eie woorde. (Kontrolelys)

 

Aktiwiteit 2: Lees

2.1 Gedeelte lees. Lees die storie in groepsverband en beantwoord die vrae.

 

Aktiwiteit 3: Klanke

3.1 Onderskei ouditief tussen klanke deur die korrekte woord te merk.

3.2 Skryf ‘n woord vir elke prent deur deur diftonge te gebruik, bv. ie; oe; ou; ui; eu;ei

3.3 Breek woorde met dubbel konsonante op in klankgrepe, bv. wek-ker

3.4 Lees die sinne en gebruik die konsonante om die woorde te voltooi, bv.  tj-; sj-; sh-; -rm.

3.5 Herken driekonsonantkombinasies aan die begin van ‘n word deur die

woorde te voltooi met die konsonante, bv. str-; skr-; spr-.

 

Aktiwiteit 4: Taalstruktuur

4.1 Gebruik leestekens (punte, kommas, vraagtekens, uitroeptekens) deur die sinne korrek oor te skryf.

4.2 Skryf die sinne oor deur die onderstreep woord na ‘n gepaste voornaamwoord te verander.

4.3 Tydsvorme: Verlede en toekomende tyd

a) Skryf die sinne oor en begin elke sin met “Gister …..”

b) Skryf die sinne oor en begin elke sin met “Môre …..”

4.4 Lees die sin en vul in so ‘n of sulke.

 

Aktiwiteit 5: Skryf

Kies ‘n onderwerp (tema) en skryf ‘n paragraaf. (Temas word voorsien)

Gebruik die skryfproses (opstel, skryf en redigering).

Spel algemene woorde korrek en probeer om onbekende woorde te spel deur kennis van klanke en die gebruik van ‘n woordeboek.

 • Stap 1: Kies ‘n tema en skryf ‘n kort opskrif
 • Stap 2: skep ‘n woordbank (gebruik ‘n woordeboek)
 • Stap 3: Skryf jou paragraaf
 • Stap 4: Lees jou paragraaf

4 reviews for [2017] Assessering Afrikaans EAT Graad 3 Kwartaal 3 TAAK & MEMO

 1. Cheryl (verified owner)

 2. Louise DuPreez (verified owner)

  Liked it but too advance for our Zulu learners.

 3. Bernadine B. (verified owner)

 4. Zarina Rigney (verified owner)

My Inkopies