[2017] Assessering Afrikaans EAT Graad 3 Kwartaal 4 TAAK & MEMO

(5 customer reviews)

R25.00

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

  • Assseringsplan + Taak + Memo  (26x bladyse)

Aktiwiteit 1: Luister en praat
1.1 Luister Aktiwiteit:
Luister na die gegewe instruksies en volg die instruksie.
1.2 Praat Aktiwiteit: Praat oor die prentjie. (Rubriek)

Aktiwiteit 2: Lees
2.1 Individuele Lees: Rubriek
Lees die paragraaf vir jou onderwyser.
2.2 Lees ‘n nie-fikse teks en beantwoord eenvoudige multi-keuse vrae.

Aktiwiteit 3: Klanke
3.1 Skryf een woord vir elk van die volgende begin of eindig
klanke bv. st-; vl-; spr-; kl-; gr-; -rt.
3.2 Skryf die korrekte begin klank vir elke prent bv. br-; dr-; gr-; kr-.
3.3 Skryf woorde in die meervoud.
3.4 Speltoets: Gebruik ‘n klankkennis en spelreëls om woorde korrek te spel.
3.5 Diktee.

Aktiwiteit 4: Taalstruktuur
4.1 Breek die woorde op in lettergrepe: bv diere = die – re
4.2 Skryf die sinne in die verlede tyd en in die toekomende
tyd deur ‘n raamwerk te gebruik.
4.3 Herskryf sinne met die korrekte leestekens.
4.4 Skryf die korrekte voorsetsel vir elke prent bv. langs, agter, voor
4.5 Gebruik voornaamwoorde om sinne te voltooi bv. my, ons, jy, ens.

Aktiwiteit 5: Skryf
Skryf ‘n paragraaf van 6-8 sinne oor jou Graad 3-skooljaar

5 reviews for [2017] Assessering Afrikaans EAT Graad 3 Kwartaal 4 TAAK & MEMO

  1. Cheryl (verified owner)

  2. Louise DuPreez (verified owner)

    Can use the ideas but too difficult for our learners.

  3. Bernadine B. (verified owner)

  4. Zarina Rigney (verified owner)

  5. Tamzyn K. (verified owner)

My Inkopies