[2017] Assessering Wiskunde Graad 3 Kwartaal 3 TAAK 1 & MEMO

R20.00

Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

Assesserings Taak + Memo + Assesseringsplan (36x bladsye)

Aktiwiteit 1: Getalle, Bewerkings & Verhoudings
1.1 Getalbegrip: Tel tot 750 prente of gegroepeerde voorwerpe en skryf die korrekte getalsimbool.
1.2 Beskryf, vergelyk en orden getalle tot 750.                                                                                         1.3 Plekwaarde: Honderde, tiene en ene
 Lees ‘n getalnaam en skryf in uitgebreide notasie.
 Herken en benoem plekwaarde en getalwaarde.                                                                               1.4 Lees en skryf getalsimbole en getalname.                                                                                           1.5 Probleemoplossing:
• Los woordprobleme wat vermenigvuldiging behels in konteks op.
1.6 Bewerkinge:
 Kitsreken: Optel, aftrek, vermenigvuldig en deel.
 Vermenigvuldig en deel met 2/3=syfergetalle in stappe.
 Optelling en aftrekking met 3-syfergetalle in stappe.

Aktiwiteit 2: Patrone, Funksies en Algebra
2.1 Getalpatrone:
a) Voltooi getalpatrone deur aan of terug te tel:
• in ene tussen 0 and 750,
• in twees tussen 0 and 750,
• in dries tussen 0 and 750,
• in viers tussen 0 and 750,
• in vywe tussen 0 and 750,
• in tiene tussen 0 and 750,
• in honderde tussen 0 and 1 000.
2.2 Meetkundige patrone:
Herken en benoem meetkundige patrone in reeks en kan dit uitbrei.

Aktiwiteit 3: Ruimte & Vorm (Meetkunde)
3.1 Simmetrie: Herken simmetrie in prente, voorwerpe en figure en kan in eie woorde beskryf wat dit beteken.
3.2 Herken eienskappe van 2D-vorms en 3D-voorwerpe.

Aktiwiteit 4: Meting
4.1 Herken verskillende meetinstrumente asook meeteenhede bv. ‘n skaal meet massa.
4.2 Kapasiteit/Volume: Herken dat 1-liter = 4 x 250ml.

Aktiwiteit 5: Datahantering
5.1 Lees data vanaf ‘n staafgrafiek en beantwoord vrae.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “[2017] Assessering Wiskunde Graad 3 Kwartaal 3 TAAK 1 & MEMO”