[2017] Assessering Wiskunde Graad 3 Kwartaal 3 TAAK 2 & MEMO

R20.00

Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

Assesserings Taak + Memo + Assesseringsplan (31x bladsye)

Aktiwiteit 1: Getalle, Bewerkings & Verhoudings
1.1 Getalbegrip: Tel aan en terug in 2’s, 20’s, 4’s, 3’s – 750.
1.2 . Vergelyk, beskryf en orden heelgetalle.
 Afronding tot die naaste 10
 Rangskik in dalende/stygende orde
 Grootste/kleinste getal
 Meer/minder as
1.3 Plekwaarde:
 Benoem die onderstreepte syfer se plek- en getalwaarde.
 Ontbinding van drie-sygergetalle tot 750 in honderde, tiene en ene.
1.4 Skryf die korrekte getalsimbole en -name (1-800).
1.5 Bewerkings: Doen optel, aftrek, vermenigvuldig en
deel somme in stappe deur eie metodes te gebruik.
1.6 Probleemoplossings: Wys jou bewerking; skryf ‘n
getalsin en skryf jou antwoord.
1.7 Berekeninge met geld.

Aktiwiteit 2: Patrone, Funksies en Algebra
2.1 Getalpatrone: Voltooi getalpatrone deur aan en terug te tel:
 in tweë te tel tussen 0 en 750:
 in drië te tel tussen 0 en 750:
 in viere te tel tussen 0 en 750:
 in tiene
 in twintigs te tel tussen 0 en 1000:
 in vyf en twintigs
 in vyftigs
2.2 Meetkundige patrone
 Kopieer, brei uit en beskryf ‘n meetkundige patroon waarin dieselfde vorm voorkom, maar die aantal van elke tipe vorm vermeerder of verminder op ‘n voorspelbare manier, bv. groeiende patroon, herhalende patroon en grootte veranderde patroon.

Aktiwiteit 3: Ruimte & Vorm
a) 2D-Vorms: Herken en benoem sirkels, driehoeke, vierkante en reghoeke en teken sirkels, vierkante, reghoeke , driehoeke.
b) 3D-voorwerpe: Herken 3D-voorwerpe in die omgewing en kan dit benoem bv. sfeër, keel, reghoekige prisma, piramiede, silinder.

Aktiwiteit 4: Meting
Meting: Lengte
 Gebruik jou liniaal om die figure se lyne in sentimeters te meet.
 Rangskik die afstande vanaf die minste (korste) na die meeste (langste) bv. mm, cm, m en km.

Aktiwiteit 5: Datahantering
Versamel data deur ‘n vraelys op te stel met ‘n gegewe tema. Konstrueer ‘n staafgrafiek op blokkies papier om die versamelde data voor te stel. Gee jou grafiek ‘n naam en benoem die kolomme. Vul die data op jou grafiek in.

Kontrolelys vir Datahantering
Stap 1: Leerder lees opdrag met die nodige begrip.
Stap 2: Stel ‘n vraelys op met lys van name en vraag.
Stap 3: Maak ‘n staafgrafiek en gee ‘n toepaslike titel vir grafiek volgens tema.
Stap 4: Etiketteer die kolomme toepaslik volgens die onderwerp.
Stap 5: Dui versamelde inligting korrek aan op die staafgrafiek.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “[2017] Assessering Wiskunde Graad 3 Kwartaal 3 TAAK 2 & MEMO”