[2017] Assessering Wiskunde Graad 3 Kwartaal 4 TAAK 1 & MEMO

R20.00

(1 customer review)
Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

Assesserings Taak + Memo + Assesseringsplan (30x bladsye)

Aktiwiteit 1: Getalle, Bewerkings & Verhouding

1.1  Getalbegrip:

 • Tel gegroepeerde voorwerpe en skryf ‘n getalsin.

1.2 Beskryf, vergelyk en orden getalle.

 • Orden getalle in dalende/stygende orde.
 • Meer/minder as.
 • Rond getalle af tot die naaste 10.
 • Verdubbel en halveer.
 • Ewe- en onewe getalle.

1.3 Plekwaarde:

 • Herken en benoem plek- en getalwaarde van ‘n getal.
 • Skryf getalle in uitgebreide notasie.
 • Breek getalnaam op in HTE, bv. seshonderd twee en vyftig = 6H + 5T +2E
 • Voltooi deur die korrekte getalwaarde in te vul, bv. 54 = 50 + ………….

1.4 Skryf getalsimbole en getalname.

1.5 Hoofrekene: Kitsreken deur optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling.

1.6 Breuke:

 • Herken en gebruik halwes, kwarte, agstes, derdes, sesdes, vyfdes in bekende konteks.
 • Herken breuke in diagramme.
 • Vergelyk breuke bv. een derde is kleiner as een halwe.
 • Skryf breuke as 1 halwe, 1 derde, ens.

1.7 Berekeninge van 3-syfergetalle in stappe deur eie metodes te gebruik: Optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling.

1.8 Los woordprobleme op wat optelling; aftrekking; vermenigvuldiging en gelyke deling wat lei tot breuke behels.

 

Aktiwiteit 2: Patrone, Funksies en Algebra

2.1 Getalpatrone:

 • Beantwoord vrae oor getalpatrone.
 • Voltooi getalpatrone deur aan of terug te tel.
 • Tel aan en terug in veelvoude van ‘n gegewe getal.

2.2 Geometriese patrone:

 • Gebruik getalle, letters, vorms, voorwerpe of kleur om patrone te skep.
 • Herken patrone bv. herhalend, grootte veranderde of groeiende patroon.

 

Aktiwiteit 3: Ruimte & Vorm (Meetkunde)

Herken definisies en kenmerke van simmetrie, 2D-vorms en

3D-voorwerpe bv. plat/ronde oppervlak, reguit/ronde

kante, hoekpunte, ens.

 

Aktiwiteit 4: Meting

Herken en benoem verskillende meetinstrumente bv, skaal, kalender, klok, maatband ens. asook maateenhede wat gebruik word bv. kilogram, semtimeter, liter, ens.

 • Kapasiteit (Volume)
 • Lengte
 • Massa
 • Tyd

 

Aktiwiteit 5: Datahantering

Lees data vanaf ‘n piktogram en beantwoord vrae oor data in piktogramme.

1 review for [2017] Assessering Wiskunde Graad 3 Kwartaal 4 TAAK 1 & MEMO

 1. Marthie Rabe (verified owner)

Add a review