[2017] Assessering Wiskunde Graad 3 Kwartaal 4 TAAK 2 & MEMO

R20.00

(1 customer review)
Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

Assesserings Taak + Memo + Assesseringsplan (30x bladsye)

Aktiwiteit 1: Getalle, Bewerkings & Verhoudings

1.1 Getalbegrip: Tel aan of terug vanaf ‘n gegewe getal:
1.2 Beskryf, vergelyk en orden getalle tot 1000.
1.3 Skryf getalsimbole en getalname.
1.4 Plekwaarde: Herken plek- en getalwaarde van syfers en breek getalname op in uitgebreide notasie.
1.5 Breuke:
 Herken en gebruik halwes, kwarte, agstes, derdes, sesdes, vyfdes in bekende konteks.
 Herken en skryf breuke in diagramme.
 Skryf breuke as 1 halwe, 1 derde, ensovoorts.
1.6 Berekeninge met geld:
 Optelling met geld: Bestudeer die voorbeeld.
 Aftrekking met geld: Bestudeer die voorbeeld.
 Bou die bedrag op deur korrekte note en munte te gebruik.
1.7 Berekeninge in stappe deur eie metodes te gebruik:
 Optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling.
1.8 Los woordprobleme op wat optelling; aftrekking; vermenigvuldiging en deling behels.

 

Aktiwiteit 2: Patrone, Funksies en Algebra

2.1 Getalpatrone: Skryf die volgende 4 getalle in die reeks en benoem die reël.
2.2 Geometriese patrone:
 Brei die volgende patrone twee keer uit.
 Skep jou eie patrone deur vorm, kleur, getalle te gebruik en beskryf jou patron bv. grootte veranderde patroon; groeiende patroon en herhalende patroon.

Aktiwiteit 3: Ruimte & Vorm (Meetkunde)
3.1 2D-Vorms en 3D-voorwerpe:
Watter 2D-vorms sien jy in die 3D-voorwerp?
Lees die kenmerke van die 3D-voorwerpe en benoem die toepaslike 3D-voorwerp.

Aktiwiteit 4: Meting 
4.1 Volume & Kapasiteit:
 Rangskik verskeie houers van die meeste na die minste.
 Werk met ‘n tabel van hoeveel water gebruik word en beantwoord eenvoudige vrae.

Aktiwiteit 5: Datahantering
Gebruik gegewe data om staafgrafiek te maak en vrae te beantwoord.

1 review for [2017] Assessering Wiskunde Graad 3 Kwartaal 4 TAAK 2 & MEMO

  1. Naomi Coetsee (verified owner)

Add a review