Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

2017 HT Graad 2: Assessering Kwartaal 2 TAAK (Gekombineerd) + Memo + Assesseringsplan [2017]

R30.00

Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

  • Taak + Memo (33 bladsye)
  • Assesseringsplan (5 bladsye)

1.1 Luister en Praat: Rubriek
 Praat oor persoonlike ervaringe; gee uitdrukking aan gevoelens en lig eie mening.
 Luister met genot vir ‘n langer tydperk na ‘n storie.
 Druk gevoelens uit oor ‘n storie of gedig.
1.2 Leerder neem deel aan voorbereide spraak:
Tema: My troeteldier Tydsduur: 1 min

1.3 Luister na ‘n resep en beantwoord vrae met hulp van ‘n raamwerk

2: Klanke
2.1 Gebruik die begin- of eindkonsonante om jou eie woorde te bou bv. spr-; gr-; fl-; kl-; -ld.
2.2 Meervoude:
a) Skryf die woorde in die meervoudsvorm deur -e of -s by te voeg bv. hond – honde; tafel – tafels.
b) Skryf die woorde met kort klanke in die meervoudsvorm bv. vis – visse.
c) Skryf die woorde met lang klanke in die meervoudsvorm bv. droom – drome
2.3 Verkleining:
a) Skryf die woorde in die verkleiningsvorm deur -ie of -tjie by te voeg.
2.4 Verdeel die woorde in lettergrepe bv. kin – ders
2.5 Skryf die saamgestelde woorde bv. towersleutel  tower + sleutel
2.6 Rymwoorde: Skryf ‘n rymwoord.
2.7 Lees die sin en onderstreep die korrekte woord in hakies (y, ei, of ui).
2.8 Gebruik klankkennis om woorde te skryf.

Aktiwiteit 3: Lees
3.1 Lees die storie en beantwoord die begripsvrae.
3.2 Rubriek: Lees
 Lees in groepe saam met die onderwyser, dit wil sê
die hele groep werk met dieselfde teks en/of storie
 Gebruik klankkennis, kontekstuele en struktureelanalitiese
dekoderingsvaardighede tydens lees
 Toon begrip vir leestekens soos punte,
vraagtekens, uitroeptekens, aanhalingstekens
tydens hardop lees
 Identifiseer die besonderhede in die teks soos
hoofkarakters en agtergrond.
 Lees met toenemende spoed en vlotheid

Aktiwiteit 4.1 Kreatiewe Skryf
4.1.2 a) Skryf ‘n brief:
 Paragraa f: Een paragraaf met voldoende hoeveelheid sinne wat aaneenlopend is en nie onder
mekaar geskryf is nie.
 Inhoud Genoegsame, betekenisvolle sinne wat betrekking het op die onderwerp sonder enige
herhaling van idees.
 Taalgebruik Goeie sinskonstruksie met toepaslike skryftekens sowel as leestekens.                              Struktuur Adres, datum, ontvanger en skrywer is aangeteken.
b) Maak ‘n kaartjie vir jou vriend (een paragraaf)

Aktiwiteit 4.2: Taalgebruik & Taalstruktuur
4.2.1 Skryf die sinne oor deur korrekte leestekens
te gebruik bv. hoofletters, vraagteken, kommas ens.
4.2.2 Tydsvorme: Skryf sinne in die verlede – & toekomende tyd met gebruik van ‘n raamwerk.
4.2.3 Herken verskillende woordsoorte bv. werkwoord; selfstandige naamwoord en byvoeglike naamwoord.
4.2.4 Sinonieme en Antonieme.
4.2.5 Benoem en klassifiseer die volgende in die regte kolomme en skryf in alfabetiese volgorde.
4.2.6 Vul die voorsetsels in bv. op, langs, agter, voor, ens.
Aktiwiteit 5: Handskrif
5.1 Vul die ontbrekende letters van die alfabet in.
5.2 Skryf die gedig oor in jou netjieste handskrif met al die leestekens.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2017 HT Graad 2: Assessering Kwartaal 2 TAAK (Gekombineerd) + Memo + Assesseringsplan [2017]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Inkopies

Produkte

Het u die T&C gelees? Gebruik BESTELNOMMER as verwyssing en epos BVB om u bestelling te ontvang. Kyk ook vir epos in u "spam-folder". Dismiss