Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

2017 Huistaal Graad 3 Assessering Kwartaal 3 TAAK + MEMO + Assesseringsplan (Gekombineerd) [2017]

R30.00

Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

 • Taak + Memo ( 31 bladsye)
 • Assesseringsplan (4 bladsye)

Aktiwiteit 1: Luister & Praat (Mondeling en/of Prakties)

1.1 Neem deel aan besprekings en gee sinvolle terugvoering.

Kontrolelys vir Groepbespreking

 • Die groep is in staat om nuttige terugvoer aan ander te gee.
 • Neem aktief deel aan groepbesprekings deur insette te lewer.
 • Praat duidelik met die nodige selfvertroue en korrekte
 • Gebruik toenemende woordeskat wanneer daar gepraat word.

1.2 Doen ‘n voorbereide mondelinge aanbieding.

Rubriek vir Voorbereide Mondeling

 • Praat onafhanklik met die nodige selfvertroue en goeie woordeskat gebruik.
 • Toepaslike en relevante inhou
 • Gebruik gepaste volume en stem-intonasi
 • Dramatisering om inhoud interessant te maak.
 • Kontak met die gehoor.

 

Aktiwiteit 2: Klanke2.1

Meervoude:

 • Herken en gebruik meervoude van klanke wat uit twee vokale bestaan (bv. mier – miere; boek – boeke) en tweeklanke (bv. deur – deure, vlooi – vlooie).
 • Herken en gebruik meervoude by woorde wat uit lang vokale bestaan, soos boom –
 • Herken en gebruik meervoude van eenlettergrepige woorde wat ‘n verdubbeling van die slotmedeklinker neem soos potte, koppe, viss

2.1 Verkleinwoorde

 • Herken en gebruik verkleinwoorde van eenlettergrepige woorde wat op -ng eindig en -etjie as verkleiningsvorm kry soos ding
 • Herken en gebruik verkleinwoorde van meerlettergrepige woorde wat op -ng eindig soos garin
 • Herken en gebruik verkleiningsvorme met -ie, -tjie, -pie, -jie soos muisie, deurtjie, soompie, matjie.

2.2 Verdeel woorde in oop- en geslote lettergrepe,

2.4  Verdeel saamgestelde woorde in stamwoorde.

2.5 Woorde wat met f- of v- begin.

2.6  Skryf sinne om  die verskillende betekenisse van die

volgende woorde te illustreer.

2.7 Voltooi die tabel: Skryf die woorde in trappe van vergelyking

2.8 Geslagte: Voltooi die tabel.

2.9 Speltoets: Spel woorde korrek deur klankkennis te gebruik.

 

Aktiwiteit 3: Lees (Mondeling en / of Prakties en / of Skriftelik)

3.1 Lees ander tekste byvoorbeeld ‘n gedig en beantwoord vrae.

3.2 Interpreteer inligting van illustrasies, plakkate, advertensies

en beantwoord vrae.

 

Aktiwiteit 4.1 Kreatiewe Skryf

4.1 Beplan, skryf en redigeer eie storie van ten minste twee

paragrawe, of tien of meer sinne en voorsien die skryfstuk

van ‘n opskrif.

Rubriek vir Kreatiewe skryf.

 

Aktiwiteit 4.2 Taalgebruik en taalstruktuur

4.2.1 Skryf die leesstuk in oor met korrekte skryfkonvensies, bv.

Hoofletters, kommmas, uitroeptekens.

4.2.2 Gebruik leestekens korrek: hoofletters, punte,

vraagtekens, kommas, uitroeptekens en aanhalingstekens.

4.2.3 Tydsvorme: Skryf ‘n paragraaf oor in die verlede tyd en

toekomende tyd sonder die gebruik van ‘n raamwerk.

4.2.4 Herken en beoem woordsoorte bv. selfstandige-  en

byvoeglike naamwoorde en werkwoorde.

4.2.5 Voltooi sinne deur korrekte voegwoorde te gebruik.

4.2.6 Werk met voornaamwoord wat gebruik kan word

in plaas van die onderstreepte woorde.

 

Aktiwiteit 5 Handskrif

5.1 Skryf skriftelike teks korrek van die skryfbord, handboeke,

werkkaarte, ens., af en skenk aandag aan korrekte

lettervorming en spasiëring in lopende skrif.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2017 Huistaal Graad 3 Assessering Kwartaal 3 TAAK + MEMO + Assesseringsplan (Gekombineerd) [2017]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Inkopies

Produkte

Het u die T&C gelees? Gebruik BESTELNOMMER as verwyssing en epos BVB om u bestelling te ontvang. Kyk ook vir epos in u "spam-folder". Dismiss