(2024) Graad 1 Huistaal Basislyn Assessering

R55.00 incl. VAT (15%)

(9 customer reviews)
Category:

Description

‘n Basislyn assessering vir huistaal behels die evaluering van ‘n leerder se basiese taalvaardighede in hul moedertaal.

Luister- en Taalvaardighede:
– Luister sonder om te onderbreek, toon respek vir die spreker, en maak beurte: Die leerder demonstreer ‘n vermoë om aandagtig te luister sonder om die spreker te onderbreek, wys respek vir die spreker, en is bedagsaam genoeg om ander mense hul beurt te gee om te praat.

– Identifiseer en beskryf ooreenkomste: Die leerder kan die ooreenkomste tussen verskillende items, situasies, of konsepte identifiseer en verwoord.

– Luister na en herroep eenvoudige volgordes: Die leerder kan luister na ‘n reeks instruksies, gebeure, of handelinge en dit herhaal of herroep in die korrekte volgorde.

– Identifiseer begin- en eindklanke: Die leerder kan klankverbindings onderskei en identifiseer in woorde, veral die begin- en eindklanke.

– Verdeel mondelinge sinne en woorde: Die leerder kan mondelinge sinne in woorde verdeel deur elke woord in ‘n sin te identifiseer en te onderskei, asook meerlettergrepige woorde in lettergrepe verdeel.

Lees- en Begripsvaardighede:
– Deelname aan gedeelde leesaktiwiteite: Die leerder neem entoesiasties deel aan gedeelde leesaktiwiteite met genot en selfvertroue.

– Voorspel die storie-uitkoms deur na prente te kyk: Die leerder kan die verwagte uitkoms van ‘n storie voorspel deur na visuele hulpmiddels soos prente te kyk.

– Teken prente om die hoofgedagte van die storie uit te beeld: Die leerder kan prente teken wat die hoofgedagte van ‘n storie kommunikeer.

– Beantwoord vrae gebaseer op die gelese teks: Die leerder kan vrae wat op ‘n gelese storie gebaseer is, korrek beantwoord.

Motoriese Vaardighede:
– Ontwikkeling van fynmotoriese beheer: Die leerder kan fynmotoriese vaardighede toepas deur prente duidelik te omlyn en fyn detailwerk uit te voer.

– Ontwikkeling van oog- en handkoördinasie: Die leerder kan oog- en handkoördinasie oefen deur te knip en teken.

– Korrekte gebruik van skryfgereedskap en -greep: Die leerder het ‘n korrekte potloodgreep.

– Handdominansie en skryfrigting: Die leerder dui ‘n handdominansie (links, regs)  aan en demonstreer die vermoë om letters in sy/haar eie naam te skryf en van links na regs, en van bo na onder te skryf.

9 reviews for (2024) Graad 1 Huistaal Basislyn Assessering

 1. Elizbe Kotze (verified owner)

 2. Amelia Cloete (verified owner)

  Baie goeie dokumentasie

 3. Jaleine (verified owner)

 4. Chantelle Le Roux (verified owner)

 5. Sonja Erasmus (verified owner)

 6. Anthony Beukes (verified owner)

 7. Erika Van Pletzen (verified owner)

  Kani wag om daarin te werk

 8. Anonymous (verified owner)

 9. Anonymous (verified owner)

  Uitstekende produk!

Add a review