(2024) Graad 2 Wiskunde Basislyn Assessering

R55.00 incl. VAT (15%)

(9 customer reviews)
Category:

Description

‘n Basislynassessering verwys na die aanvanklike evaluasie van leerders se wiskundige vermoëns aan die begin van ‘n akademiese jaar. Dit beoog om hul fundamentele begrip van basiese wiskundige konsepte en die verwagte vaardighede op daardie vlak te meet.

Basislynassessering in Graad 1 Wiskunde dek tipies basiese numeriese vaardighede, insluitend:

– Tel: Evaluering van die vermoë om mondelings te tel en die konsep van getalle in volgorde te verstaan.
– Getalherkenning: Identifisering en herkenning van getalsimbole en getalname.
– Basiese Bewerkings: Begrip van basiese optel- en aftrekkingskonsepte.
– Vorms en Patrone: Die herkenning van vorms en begrip van eenvoudige patrone.
– Meting: Begrip van basiese meetkonsepte soos lengte, grootte en vergelyking.
– Datahantering: Dit behels elementêre konsepte van organisasie, versameling en voorstelling van eenvoudige data.

Assessering behels gewoonlik verskeie take, aktiwiteite, of vrae wat ontwerp is om hierdie vaardighede te evalueer. Onderwysers gebruik hierdie basislynassessering om leerders se sterktes en swakhede te identifiseer, onderrig dienooreenkomstig aan te pas, en vordering gedurende die jaar te monitor.

9 reviews for (2024) Graad 2 Wiskunde Basislyn Assessering

  1. zellrece carlse (verified owner)

  2. Elizbe Kotze (verified owner)

  3. Anonymous (verified owner)

  4. Wilmari Du Toit (verified owner)

  5. Theresa Matolla (verified owner)

  6. Chantelle Le Roux (verified owner)

  7. Lizelle Maree (verified owner)

  8. MONIQUE (verified owner)

  9. Pebbles Project (verified owner)

Add a review