(2024) Graad 3 Huistaal Basislyn Assessering

R55.00 incl. VAT (15%)

(4 customer reviews)
Category:

Description

Hierdie assessering fokus op ‘n verskeidenheid vaardighede vir Graad 3 leerders in hul Huistaal.

Die assessering behels:

 1. Luistervaardigheid:
 • Luister net aandag na ‘n storie en beantwoord vrae.
 • Praat oor persoonlike ervarings en gevoelens en neem deel aan klasbesprekings.
 • Vertel ‘n storie met ‘n begin, middel en einde.

2. Klanke:

 • Gebruik drieletter konsonante aan begin van woorde (spr, skr, str)
 • Tweeletterkombinasies van konsonante aan die einde van woorde soos -rs, -rk, -rm , -rt
 • Tweeletterkombinasies aan die einde van woorde soos -mp, -rg, -ng, -nk
 • Speltoets

3. Leesvaardighede:

 • Individuele lees
 • Gedeelde lees
 • Leesbegrip

4. Handskrif :

 • Korrekte vorming van hoofletters en kleinletters.
 • Kopieer en skryf een paragraaf  in gedrukte teks.
 • Kopieer en skryf kort woorde en sinne in lopende skrif.

5. Skryf:

 • Skryf kreatiewe sinne
 • Gebruik van korrekte leestekens
 • Herken werkswoorde
 • Skryf sinne in verlede en toekomende tyd
 • –Gebruik voornaamwoorde

4 reviews for (2024) Graad 3 Huistaal Basislyn Assessering

 1. Elizbe Kotze (verified owner)

 2. Vivienne (verified owner)

 3. Ronel Liebenberg (verified owner)

  Does help with homework.

 4. Marne Botha (verified owner)

Add a review