Getal van die dag 141-150

R10.00

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

Taakkaart dek die volgende:

  • Voltooi getallelyn,
  • Voltooi getalpatrone,
  • Skryf die getalnaam,
  • Orden getal: voor, tussen, na,
  • Ewe of onewe getal,
  • Rond af tot naaste 10,
  • Getalwaarde en plekwaarde,
  • Uitgebreide notasie,
  • Verdubbel enĀ halveer in stappe,
  • Meer/minder as.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Getal van die dag 141-150”

My Inkopies