Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Graad 3 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Assessering Kwartaal 2 TAAK + Memo + Assesseringsplan [2017]

R30.00

Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

  • Taak + Memo (28x bladsye)
  • Assesseringsplan (3x bladsye)

Aktiwiteit 1: Luister & Praat
1.1 Luisterbegrip:
Luister na ‘n nie-fiksie teks en beantwoord begripsvrae skriftelik.
Goeie gewoontes Deur: Angelique Biagioni
1.2 Praat:
Kyk na die prent en beskryf in 3/4 sinne waaroor die prent gaan.
Gee ook ‘n gepaste titel vir die prent.

Aktiwiteit 2: Lees
2.1 Gedeelde Lees: Lees ‘n leesstuke en beantwoord begripsvrae:
Die lewensiklus
2.2 Selfstandige Lees: Lees die paragraaf vir jou juffrou.
a) Lees in groepe saam met die onderwyser, dit wil sê die hele
groep werk met dieselfde teks en/of storie.
b) Gebruik klankkennis, kontekstuele en struktureel-analitiese
dekoderingsvaardighede tydens lees
c) Lees met toenemende spoed en vlotheid.

Aktiwiteit 3: Klanke
3.1 a) Gebruik die vokaalklanke om die woord vir die prent te skryf:
ie, oe, ou ,ui, eu
3.2 Vul die korrekte klanke in om die woord te voltooi:
bl-; pr-; sl-; kl-; vl-; -lk; kr-
3.3 Onderskei tussen klanke bv. ee/eu, ie/uu, o/oo ens.
3.4 Herken rymwoorde.
3.5 Speltoets: Gebruik klankkennis om woorde korrek te skryf.

Aktiwiteit 4: Taalstruktuur & taalgebruik
4.1 Organiseer inligting in ‘n table.
4.2 Skryf die sinne oor met korrekte skyftekens.
4.3 Vul die korrekte voornaamwoorde om die sinne te voltooi, bv. sy,
haar, hom, ons, ek, hulle, ens.
4.4 Tydsvorme: GEbruik n raamwerk om sinne in die verlede- en
toekomende tyd te skryf bv. “Gister het…” / Môre sal…”
4.5 Skryf die meervoudsvorm van die volgende woorde deur -e of e-s
by te voeg bv. stoele, appels
Aktiwiteit 5: Skryf
5. Skryf ‘n paragraaf (7/8 sinne) oor jouself en gebruik die
beskrywende woorde om ons meer oor jouself vertel
 Skryf oor onderwerp bespreek; gee titel; minstens 7/8 sinne (1
tot 2 paragrawe)
 Spel bekende woorde korrek/ probeer onbekende woorde korrek
spel; gebruik voornaamwoorde (vnwe) korrek
 Gebruik teenwoordige, verlede en toekomende tyd korrek
 Gebruik leestekens sinvol, dra by tot betekenis van skryfwerk
(punt, komma, vraagteken, uitroepteken)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Graad 3 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Assessering Kwartaal 2 TAAK + Memo + Assesseringsplan [2017]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Inkopies

Produkte

Het u die T&C gelees? Gebruik BESTELNOMMER as verwyssing en epos BVB om u bestelling te ontvang. Kyk ook vir epos in u "spam-folder". Dismiss