[2019] Basislyn Assessering Wiskunde Graad 3 TAAK & MEMO

(4 customer reviews)

R40.00

Category:

Description

Skrywer: Kobie Kleynhans

Wiskunde Graad 3 Basislyn Assessering TAAK & MEMO [2019] 44x Bladsye

Getalle, bewerkings en verwantskappe

1     Tel

 • Tel in veelvoude van 2’s, 3’s, 4’s, 5’e, 25’s, 50’s en 100’e
 • Skat
 • Tel die voorwerpe en omsirkel korrekte aantal

2     Tel vorentoe en terugwaarts (1-400)

3     Beskryf, vergelyk en orden getalle tot 250

 • Afnemende en stygende orde
 • Wat kom voor, na of tussen?
 • Meer as of minder as?
 • Afronding tot die naaste tien
 • Vergelyk getalle deur van korrekte simbole gebruik te maak
 • Halvering en verdubbeling

4     Voltooi ‘n getalgrafiek 151-220

5     Getalsimbole en getalwoorde

 • Lees die getalnaam en omsirkel om die getalsimbool jou getalkaart
 • Herken, lees en skryf getalsimbole
 • Lees die getalsimbool en skryf die name

6     Plekwaarde

 • Tel die blokkies en skryf getalsimbool
 • Skryf in uitgebreide notasie
 • Noem die numeriese waarde van die onderstreepte syfer
 • NoOpem die plekwaarde van die onderstreepte syfer

7     Breuke

 • Verdeel 2D vorms in gegewe breuke
 • Kleur die helfte van die voorwerpe
 • Kleur ‘n kwart van die voorwerpe

8     Werk met geld

Bereken die koste van die produkte asook die verskil (jou verandering)

9     Bewerkings:

 • Hoofrekene: getalkombinasies tot 20
 • Vermenigvuldiging en deling
 • Optel en aftrek
 • Opbou en afbreek van getalle tot 75
 • Optel en aftrek van 2-syfergetalle
 • Halvering en verdubbeling van 2-syfergetalle

10 Probleemoplossing

Patrone en funksies

1     Getalpatrone

 • Kopieër, brei uit en beskryf eenvoudige getalreekse
 • Noem die reël
 • Tel vorentoe en agtertoe in veelvoude

2     Meetkundige patrone

 • Identifiseer en brei meetkundige patrone uit
 • Vul die ontbrekende patroon in
 • Identifiseer en benoem die patroon
 • Groeiende patrone
 • Kan jy hierdie patrone beskryf?

Ruimte en vorm

1     Twee-dimensionele vorms

 • Herken en benoem 2D vorms en eienskappe

2     Driedimensionele voorwerpe

 • Herken en benoem 3D-voorwerpe en eienskappe

3     Posisie, oriëntasie en aanwysings

4     Simmetrie

 • Trek ‘n lyn van simmetrie in meetkundige en nie-meetkundige voorwerpe

Meting

1     Tyd

 • Werk saam met ‘n kalender
 • Lees analoog tyd

2     Lengte

Meet die lyne in cm met behulp van jou liniaal

3     Massa (gewig)

 • Eenheid van meting

4     Deel (kapasiteit)

 • Eenheid van meting

Datahantering

 

4 reviews for [2019] Basislyn Assessering Wiskunde Graad 3 TAAK & MEMO

 1. Marzanne (verified owner)

  Baie oulik….

 2. c.koegie@yahoo.com (verified owner)

  Baie oulik en baie moeite in gesit. Baie dankie

 3. Tanya Johannes (verified owner)

 4. Bianca Oosthuizen (verified owner)

My Inkopies