Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

HT Graad 2: Assessering Kwartaal 2 TAAK 1 + Memo + Assesseringsplan [2017]

R30.00

Category:

Description

Geskryf deur Kobie Kleynhans

  • Taak + Memo (26 bladsye)
  • Assesseringsplan (5 bladsye)

Aktiwiteit 1: Luister en Praat

1.1 Luister en Praat: Rubriek

  • Praat oor persoonlike ervaringe; gee uitdrukking aan gevoelens en lig eie mening.
  • Luister met genot vir ‘n langer tydperk na ‘n storie.
  • Druk gevoelens uit oor ‘n storie of gedig.

1.2 Leerder neem deel aan voorbereide spraak:
Tema: My troeteldier Tydsduur: 1 min

Aktiwiteit 2: Klanke

2.1 Gebruik die volgende begin- of eindkonsonante
om jou eie woorde te bou: bl-; gr-; str-; -ld; tw-
2.2 Meervoude & verkleining:
(a) Klap woorde in meervoude en skryf dan die
meervoudsvorm.
(b) Skryf die verkleining van die volgende woorde deur
-ie of -tjie by te voeg.
2.3 Verdeel die woorde in lettergrepe bv. kin – ders.
2.4 Herken en skryf rymwoorde.
2.5 Speltoets: Gebruik klankkennis om woorde te skryf.

Aktiwiteit 3: Lees
3.1 Lees die storie en beantwoord die begripsvrae.
3.2 Rubriek: Lees
 Lees in groepe saam met die onderwyser, dit wil sê die hele groep werk met dieselfde teks en/of storie
 Gebruik klankkennis, kontekstuele en struktureel-analitiese dekoderingsvaardighede tydens lees
 Toon begrip vir leestekens soos punte, vraagtekens, uitroeptekens, aanhalingstekens tydens hardop lees
 Identifiseer die besonderhede in die teks soos hoofkarakters en agtergrond.
 Lees met toenemende spoed en vlotheid.

Aktiwiteit 4.1: Kreatiewe Skryf
4.1. a) Skryf een paragraaf (5/6 sinne) oor ‘n tema. (Rubriek)

b) Maak ‘n kaartjie vir jou vriend. (Rubriek)

 

Aktiwiteit 4.2: Taalstruktuur

4.2.1 Tydsvorme: Skryf sinne oor in die verlede – en toekomende tyd sonder die gebruik van ‘n
raamwerk.
4.2.2 Herken verskillende woordsoorte in sinne: Benoem woordsoort: werkwoord -ww;
selfstandige naamwoord – s.nw en beskrywende naamwoord – b.nw.
4.2.3 Sinsoorte: Herken sinsoorte en skryf eie stelsin, vraagsin en uitroepsin (bevelsin).
4.2.4 Skryf ‘n paragraaf oor deur korrekte skryfkonvensies te gebruik.
(Hoofletters, kommas, punte)
4.2.5 Herken sinonieme en antonieme.
Aktiwiteit 5: Handskrif
5.1 Vul die ontbrekende letters van die alfabet in.
5.2 Waarnemingskontrolelys vir Handskrif.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HT Graad 2: Assessering Kwartaal 2 TAAK 1 + Memo + Assesseringsplan [2017]”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

My Inkopies

Produkte

Het u die T&C gelees? Gebruik BESTELNOMMER as verwyssing en epos BVB om u bestelling te ontvang. Kyk ook vir epos in u "spam-folder". Dismiss