Storiekaarte Stel 2/Story Cards Set 2

R50.00 incl. VAT (15%)

Description

Storiekaarte Stel 2/Story Cards Set 2

Sluit 5 stories in met 8 kleurvolle storiekaarte in vir elke storie.

  • Baby Turtle’s Journey/Die Seeskilpad se Reis
  • A Boat Ride/Bootrit
  • Getting to School/Skool toe
  • Recycling/Herwinning
  • Growing a Tree/Groei ‘n boom

Die gebruik van storiekaarte bied ‘n interaktiewe en boeiende metode om leerders in die storievertellingproses te betrek, terwyl hulle ‘n verskeidenheid kognitiewe en taalvaardighede ontwikkel.

  • Visuele Waarneming: Leerders moet aandag gee aan die visuele elemente op die storiekaarte en hierdie inligting gebruik om ‘n betekenisvolle storie te bou.
  • Taalvaardigheid: Leerders bou taalvaardighede deur die verband tussen die prente en woorde te maak. Dit help hulle om die regte taal te gebruik om hul storie beskrywend te vertel.
  • Kreatiewe Denke: Leerders word aangemoedig om kreatief te dink en ‘n unieke storie deur die interpretasie van die prente op ‘n unieke manier te skep.
  • Struktuur: Leerders ontwikkel die vermoë om ‘n storie op te bou deur die volgorde van gebeure te identifiseer, insluitend die begin, middel, en einde van die storie.
  • Storie Elemente: Leerders leer om verskeie storie-elemente te herken, soos die titel (naam), karakters, omgewing, sowel as die identifisering van ‘n probleem en die oplossing daarvan.

Hierdie vaardigheid help om ‘n georganiseerde en samehangende storie te skep.

Reviews

There are no reviews yet

Be the first to review “Storiekaarte Stel 2/Story Cards Set 2”