Graad 1 Wiskunde Leerderboek Kwartaal 4

R80.50 incl. VAT (15%)

(1 customer review)
Category:

Description

Opgestel deur Kobie Kleynhans

Graad 1 Wiskunde Leerderboek Kwartaal 4 (Konsepteboek 10-12)

Die vroeë ontwikkeling van wiskundige konsepte in die grondslagfase is van kritieke belang vir die ontwikkeling van ‘n sterk wiskundige basis en die bevordering van kritiese denkvaardighede wat kinders sal toerus vir sukses in die toekoms.

Sluit 3 werkboekies in wat wiskundige konsepte volgens die Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) dek vir Graad 1 vir die 4de kwartaal.

 • Skat en tel voorwerpe deur van groepering gebruik te maak.
 • Tel aan en terug in ene vanaf enige getal tussen 1 en 100.
 • Vergelyk getalle tot 20 volgens minder as en meer as.
 • Tel vorentoe in 10’e, 5’e, 2’s tussen 0-100.
 • Getalkombinasies tot 10.
 • Herken, identifiseer, lees en skryf getalname 1-10.
 • Lees getalsimbole 1 -100.
 • Skryf getalsimbole 1-20.
 • Beskryf, vergelyk en orden getalle tot 20 volgens kleiner as, groter as, meer as, minder as, gelyk aan, voor, na en tussen.
 • Gebruik ranggetalle om die volgorde, plek of posisie van eerste tot tiende aan
 • Herken die plekwaarde van getalle 11 – 19.
 • Verdeel 2-syfergetalle in tiene en ene tot 20.
 • Los probleme op wat gelyke deling en groepering met heelgetalle tot 20.
 • Geld: Los geld probleme op wat totale en kleingeld in sent tot 20c of rande tot R20 behels.
 • Optelling en aftrekking en herhaalde optelling tot 20.

1 review for Graad 1 Wiskunde Leerderboek Kwartaal 4

 1. Colleen Willemse (verified owner)

Add a review